AC205 CAN-bus en Datanetwerken Aandrijving

Rond de millenniumwisseling heeft de CAN-bus (Controller Area Network) technologie binnen de automotive branche serieus zijn intrede gedaan en het is nu bijna niet meer weg te denken in de huidige voertuigen. Deze techniek brengt veel voordelen, maar ook nadelen met zich mee. De nadelen zijn voornamelijk merkbaar voor de technici die aan deze systemen moeten werken. Vooral het diagnosticeren van deze systemen vraagt een andere werkwijze dan de conventionele elektrische systemen. Voor het stellen van diagnose zijn onder meer systeemkennis en systeeminzicht nodig. In de opleiding “CAN-bus en datanetwerken 1” zullen verschillende bus-systemen behandeld worden. De theorie wordt ondersteund met praktische opdrachten.


Wil jij deze training volgen?

meld je aan en stroom in

Met de niveautoets bepalen we een op maat gemaakt opleidingsplan.


Inhoud
 • Opbouw en werking van een C CAN-bus omschrijven
 • Spanningsniveau van een C CAN-businterpreteren
 • Scoopmeting toepassen en interpreteren van de C CAN-bus
 • Storingssymptomen en noodloopregelingen van de C CAN-busherkennen
 • Opbouw en werking van een B CAN-busomschrijven
 • Spanningsniveau van een B CAN-businterpreteren
 • Scoopmeting toepassen en interpreteren van de B CAN-bus
 • Storingssymptomen en noodloopregelingen van de B CAN-busherkennen
 • Diagnosetester Bosch toepassen in relatie tot de C en B CAN-bus
 • Systeemoverzicht
 • Voertuigconfiguratie uitlezen, overbrengen of programmeren
Doel

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “CANBUS en datanetwerken 1” is de cursist in staat de opbouw en werking en noodloop van een CANBUS en datanetwerk te herkennen en diagnosestrategieën toe te passen.

 • Trainingscentrum
 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
 • Autotechnici op niveau 1, 2 en/of 5 jaar relevante praktijkervaring
 • Technisch opleidingsplan

CAN-bus en Datanetwerken Comfort

 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
AC206 € 1.195

Diagnose CAN-bus en Datanetwerken

 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
AC405 € 1.195