AC206 CAN-bus en Datanetwerken Comfort

Bijna alle moderne voertuigen zijn uitgerust met een CAN-bus (Controller Area Network) of een datanetwerk. Naast de al langer toegepaste CAN-bus worden steeds meer nieuwe voertuigen uitgerust met een LIN-bus (Local Interconnect Network) in de toepassing regen- of lichtsensor. De diagnose aanpak van CAN-bus of datanetwerken is anders dan de conventionele elektrische installaties. In de opleiding “CAN-bus en datanetwerken 2” wordt diagnose en het maken van een stappenplan voor het oplossen van een CAN-bus-systeem behandeld.


Deze training is onderdeel van ons Technisch opleidingsplan. Wil jij deze opleiding volgen?

meld je aan en stroom in

Met de niveautoets bepalen we een op maat gemaakt opleidingsplan.
Bekijken


Inhoud
 • Opbouw en werking van een LIN-bus omschrijven
 • Spanningsniveau van een LIN-bus interpreteren
 • Scoopmeting toepassen en interpreteren van de  LIN-bus
 • Storingssymptomen en noodloopregelingen van de LIN-bus herkennen
 • Herkennen van de noodloop C en B CAN-bus van niet-geprogrammeerde regeleenheden
 • Herkennen van noodloop C en B CAN-bus van regeleenheden met een CAN-bus fout
 • Diagnosetester Bosch toepassen in relatie tot de C en B CAN-bus en LIN-bus
 • Systeemoverzicht
 • Voertuigconfiguratie LIN-bus uitlezen, overbrengen of programmeren
 • Initialiseren regen- en lichtsensor
 • Initialiseren ruitenwissermotor
Doel

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “CANBUS en datanetwerken 2” is de cursist in staat de opbouw en werking en noodloop van een C-CAN, B-CAN en LIN-bus te herkennen en diagnosestrategieën met de diagnosetester KTS toe te passen.

 • Trainingscentrum
 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
 • Autotechnici op niveau 1, 2 en/of 5 jaar relevante praktijkervaring
 • Technisch opleidingsplan

CAN-bus en Datanetwerken Aandrijving

 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
AC205 € 1.235

Airco- en Verwarmingssystemen

 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
AC204 € 309

Onderhoud en Diagnose aan Hybride Voertuigen

 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
AC207 € 1.235

Diagnose aan Elektronische systemen 2

 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk
AC203 € 1.235