"Door de snelle ontwikkelingen in autotechniek is het voor een monteur lastig om bij te blijven. Om op te schakelen zal hij moeten blijven trainen. Trainen betekent klaar zijn voor de toekomst. Dat geldt overigens niet alleen voor de monteurs; daarom bieden wij naast de leertrajecten en diagnosetrainingen ook commerciële en bedrijfsmatige trainingen. En allerlei tools voor een betere bedrijfsvoering binnen een garagebedrijf."

"De markt wordt immers steeds transparanter en ook je moet als ondernemer de juiste weg weten te vinden. Als het ware op de juiste trein springen. Wij helpen de ondernemer de juiste keuzes te maken. Meer rendement uit zijn bedrijf te halen. Dat vergt van de professional een bepaalde drive; je moet echt kennis willen vergaren. Anders haak je af."

Uw contactpersoon

1 loket voor het totale pakket

Jochen van Egmond

Regiomanager Amsterdam

Locatie

Amsterdam
Berchvliet 18
1046 CB Amsterdam

Met de auto Met het OV
28.05.2018

Motormanagement Diesel Regelstrategieën

Amsterdam

Aansluitend op de opleiding “Motormanagement diesel 1” volgt de opleiding “Motormanagement diesel 2”, waarin de cursist zich gaat verdiepen in de emissie en vermogensregelingen. De praktijkdag staat geheel in het teken van het interpreteren van uitgelezen data en de relatie tot de diverse regelkringen. Deze dag, waarin systeemkennis centraal staat, is onmisbaar bij het stellen van diagnose aan moderne dieselsystemen.

Lees meer
04.06.2018

Diagnose Motormanagement Diesel Brandstofsystemen

Amsterdam

De dieselmotormanagementsystemen hebben de laatste 10 jaar een ontwikkeling ondergaan, waardoor er in prestaties en uitstoot een enorme stap voorwaarts is gezet. Dieselmotoren waren voorzien van een mechanische lijnpomp of roterende pomp, maar inmiddels zijn deze vervangen door een complexer common-rail of pompverstuiversysteem. In het praktijkdeel van deze opleiding dienen lastige storingen in dieselmotormanagementsystemen volgens een vooraf opgezet stappenplan worden aangepakt. Daarnaast zal tijdens het praktijkgedeelte de interpretatie van de verschillende parameters van een dieselmotormanagementsysteem uitvoerig worden behandeld. In deze opleiding staat het opzetten van het stappenplan, de uitgevoerde controles, het toepassen van de ESI[tronic] 2.0 info en verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden centraal.

Lees meer
Meer actueel ...