Over de training


Door de modernisering van de hedendaagse motormanagementsystemen is het diagnose stellen lastiger geworden. Door je diagnosesysteem efficiënt in te zetten kan de diagnose doelmatig worden uitgevoerd. Naast het diagnosesysteem blijft systeemkennis en het juist interpreteren van meetgegevens van het diagnosesysteem onmisbaar. Tijdens de opleiding zullen deze zaken diepgaand worden behandeld, zodat de functie, regelstrategieën en meetwaarden van diverse sensoren en actuatoren bekend zijn. In het praktijkgedeelte zal het interpreteren van parameters en testmogelijkheden voor het brandstofsysteem uitgebreid behandeld worden.

Inhoud


 • Opbouw van brandstofsystemen indirect-inspuiting omschrijven
 • Opbouw van brandstofsystemen lage en hoge druk direct-inspuiting omschrijven
 • Beoordelen van de werking van het brandstof­systeem van het type indirect-inspuiting
 • Beoordelen van de werking van het brandstofsysteem van het type direct-inspuiting
 • Toepassen en interpreteren van de viergastester
 • Beoordelen omzettingsgraad katalysatorwerkingen
 • Werking en diagnosemogelijkheden van O2 lambdasondes en breedband type toepassen
 • Lambdasonde intergrator werking en diagnosemogelijkheden
 • Brandstofaanpassing voor de regeling van een indirect-inspuiting (short en long fuel trim) interpreteren
 • Toepassen EOBD en diagnosemenu’s voor indirecte benzine-inspuiting
 • Toepassen van de diagnoseapparatuur in relatie tot benzinemotormanagement, zoals brandstofdruk controle, uitlezen van parameters en uitvoeren van actuatorentest
 • Toepassen en interpreteren van de multimeter en scoop tijdens diagnose

Doel


Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Motormanagement benzine 1” is de cursist in staat de werking van de verschillende brandstofsystemen en regelingen van benzinemotormanagement te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter.

 • Automotive Academy
 • AC3003
 • Specialist
 • Diesel or Benzine

Motormanagement Benzine Brandstofsystemen
 • Autotechnici op niveau 1, 2 en/of 5 jaar relevante praktijkervaring
 • 1,5 uur online / 1 dag praktijk

Gerelateerde trainingen