OVER RI&E

 

Met de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verklein je de kans op een ongeval en aansprakelijkheid bij letsel. Zeer noodzakelijk, want een veilige en gezonde werkomgeving zorgt voor een prettige werksfeer en gemotiveerde medewerkers.

 

  • Overzicht risico’s in jouw bedrijf
  • Plan van aanpak om ongevallen te voorkomen
  • Minder ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid
  • Betere arbeidsomstandigheden
  • Branchespecifieke RI&E toegespitst op jouw bedrijf
  • Deskundige hulp van ervaren adviseurs

Concreet

 

Voor de RI&E bespreekt onze adviseur de bedrijfsveiligheid en inspecteert hij het bedrijfsterrein en de werkplekken zorgvuldig. Hij doet onder andere een licht- en geluidsmeting, controleert apparatuur en checkt de (brand)veiligheid. Uit dit onderzoek volgt een heldere rapportage en een duidelijk plan van aanpak.