Maatregelen omtrent het Coronavirus

Dinsdag 31 maart kondigde het kabinet aanvullende maatregelen aan om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen. Zo werd bekend gemaakt dat o.a. de scholen dicht moeten blijven. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 28 april 2020.

Daarom zijn wij genoodzaakt om al onze trainingslocaties tot nader order gesloten te houden en de geplande trainingen in deze periode niet door te laten gaan. Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit gevolgen heeft op uw planning en trainingsschema. Op dit moment doen wij er alles aan om hier een gepaste oplossing voor te zoeken in de komende periode.

Wij zullen komende dagen alle deelnemers verder informeren over onze maatregelen.

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor al uw vragen:
Via de e-mail: backoffice@automotiveacademy.nl 
Of via onderstaande telefoonnummers:

Regio Noord:  Bas Plekker
Remco van Beek
06-15826579
06-53673049
Regio Zuid: Tjebbe Nijpels
Vincent Blijlevens
06-13172520
06-12156188

Namens Team Automotive Academy hopen wij u in goede gezondheid op korte termijn weer te kunnen ontvangen.

Sluiten

Disclaimer

Sator besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de cursusmaterialen, studiedocumentaties en lesinstructies. Desondanks is het mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is.

Sator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder mede begrepen de informatie van websites en/of andersoortige informatiebronnen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Sator spant zich in om de inhoud van de cursussen en opleiding indien nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht bestaat de mogelijkheid dat inhoud van het cursusmateriaal en opleidingen onvolledig en/of onjuist is. Het aangeboden cursusmateriaal, instructie en lesstof wordt aangeboden zonder vorm van garantie dat deze volkomen juist en volledig is en/of blijft. Sator aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van het cursusmateriaal, instructie en lesstof.

 

Ondanks alle zorg die Sator besteedt aan het functioneren van en de inhoud van haar opleidingsprogramma, kan Sator niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade die ontstaat bij direct of indirect gebruik van de verkregen informatie of instructie, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Sator.

Sator stelt het opleidingsprogramma samen en faciliteert deze. Sator is verantwoordelijk voor de vorm en samenstelling van de studiepakketten en vakken en de reikwijdte van het aangeboden les- en cursusaanbod. Sator is evenwel niet aansprakelijk voor de inhoud van de lesinstructies van de docenten. De docenten zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen lesinstructies en lesinhoud. Daaronder begrepen de vorm en de eventuele inachtneming van auteursrechten, copyright en beeldrechten van anderen.