Over de opleiding

Zo werkt het Operationeel Management opleidingsplan.

In 17 dagen verspreid over twee jaar wordt jij succesvol in ondernemen en leidinggeven. De kosten voor het opleidinsplan bedragen € 3.990,- per jaar.

1

Je ontvangt een persoonlijke login voor jouw omgeving.

2

Je wordt ingepland op jouw voorkeurlocatie en ontvangt hier automatisch bericht van.

Volledig programma van 17 trainingsdagen.

4

Focus op 5 modules die iedere operationeel manager moet beschikken.

5

Naast theorie krijg je praktijktips mee, die je de volgende dag direct in de praktijk kunt toepassen.

6

Na het volgen van deze opleiding ben jij uitgebreid voorbereidt op je nieuwe functie als leidinggevende/manager .

De 5 modules van het Operationeel management opleiding

Om als eigenaar/leidinggevende zo breed mogelijk inzetbaar te zijn heeft Automotive Academy dit opleidingsplan ontwikkeld voor iedereen in de automotive branche. De 5 modules die aanbod komen zijn: **HR management** Je krijgt een bredere kijk op jouw bedrijf. We behandelen de samenwerking tussen personen/afdelingen/teams en hoe men elkaar kan helpen doelen te bereiken en elkaar te versterken. Je leert medewerkers aansturen, motiveren, coachen en beoordelen. **Leiderschap ** Tijdens deze module ontwikkel je een overtuigende, eigen stijl van leidinggeven. Je leert bijvoorbeeld hoe je aansluit bij de verwachtingen en behoeften van je medewerkers, en hoe je een prettige werksfeer creëert waarin goede resultaten worden behaald. Om dit te bereiken, werken we met herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk. **Projectmanagement** Met de module projectmanagement gaan we je helpen met planmatig te werken. Voor je ergens aan begint zet je duidelijk op papier welke stappen er moeten worden gezet om het einddoel te bereiken. **Financieel Management** Hoe krijg je meer grip en inzicht op de processen in de organisatie. Waar moet je beginnen en opletten. Om jou als professional voor te bereiden besteden we een ruim deel van het programma aan de verschillende aspecten van financieel management: **Commercieel Management** We maken een marketingplan dat richting geeft aan jouw afdeling of organisatie We gaan werken met een omgevingsanalyse, SWOT-analyse en behandelen de kwaliteit en klanttevredenheid en onderbouwen dit finacieel.

Inhoud van de opleiding

Tijdens het Operationeel management opleidingsplan komen er verschillende belangrijke onderdelen aan bod die je helpen bij het verbeteren van je vaardigheden. Zo leer je tijdens het opleidingsplan onder andere:

  **HR management**
 • Inzicht in de wijze waarop je een effectief team opbouwt
 • Vaardigheden om meer draagvlak en verbinding te krijgen
 • medewerkers motiveren
 • **Leiderschap **
 • Inzicht in de eigen kernwaarden, kwaliteiten en valkuilen
 • Kennis van effectief leiderschap in vaardigheden om in uiteenlopende situaties te handelen
 • Vaardigheden om effectiever te communiceren in lastige situaties met de medewerkers
 • **Projectmanagement**
 • Het opstellen van een projectplan
 • Bedrijfsprocessen optimaliseren
 • **Financieel management**
 • Jouw eigen balans en resultatenrekening te analyseren
 • Kostprijzen te berekenen
 • Het terugverdienmodel voor jouw bedrijf, afdeling of vestiging te berekenen
 • **Commercieel Management**
 • Het opstellen van een marketingplan

Succesvol ondernemen en leidinggeven

De opleiding Operationeel management zorgt dat je scherper, actiever en meer betrokken bent bij jouw bedrijf. Je leert jouw medewerkers te coachen op resultaat, ook in financiële zin. Je kunt de cijfers interpreteren en je medewerkers daarop pro-actief sturen. Bij afwijkende cijfers ben je in staat om corrigerende acties te bedenken en om de resultaten bij te sturen. Bovendien krijg je meer inzicht in de problematiek van het bedrijf. Je leert hierover te communiceren, waardoor de samenwerking tussen jouw medewerkers of afdelingen beter verloopt.

Het programma van het opleidingsplan

Het opleidingsplan bestaat uit een 17 trainingen verspreid over 2 jaar. Tijdens deze dagen krijg je praktijktips mee, die je de volgende dag direct in de praktijk kunt toepassen. We werken een aantal keer met trainingsacteurs in rollenspellen. Zodat jij vertrouwd wordt in je nieuwe rol. De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt circa 300 uur verdeeld over een periode van 2 jaar.