Dat het sleutelen aan elektrische- en hybride voertuigen om extra voorzorgsmaatregelen vraagt, is inmiddels wel bekend. Het aantal bedrijven en monteurs dat gecertificeerd mag werken aan hybride, plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen wordt steeds groter. Dat is goed nieuws! Toch is er ook ruimte voor verbetering. Het verplichte Aanwijsbeleid wordt namelijk nog vaak over het hoofd gezien óf onvoldoende geregeld en dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarom ben je als werkgever of eindverantwoordelijke verplicht om te voldoen aan het Aanwijsbeleid NEN 9140. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat eenvoudig regelt!

 

Veiligheid voorop

De laatste jaren zijn er veel nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het werken in de werkplaats veiliger te maken. Zo is het, zelfs als je niet direct met het Hoog Voltage-systeem werkt, belangrijk dat je precies weet wat je wel en niet mag doen aan een e-voertuig. Daarnaast is het hebben van de juiste vakkennis, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) essentieel om ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt. 

 

Arbowet NEN 9140:2019

Het merendeel van de monteurs en garagisten voldoet inmiddels aan bovenstaande eisen. Maar wist je dat je daarnaast aangewezen moet zijn om aan het HV-systeem van een e-voertuig te mogen werken? Dit is vastgelegd in het Aanwijsbeleid e-voertuigen NEN 9140:2019 en houdt in dat er binnen het bedrijf een aangewezen persoon moet zijn voor de naleving van de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers ligt natuurlijk bij de werkgever. Hij moet ervoor zorgen dat werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties worden uitgevoerd door deskundige, goed opgeleide en bevoegde werknemers. Zo mogen alleen personen die schriftelijk zijn aangewezen werkzaamheden verrichten waarbij elektrische gevaren kunnen optreden, zoals bij het werken aan elektrische voertuigen. 

Verschillende rollen

In het Aanwijsbeleid worden taken en verantwoordelijkheden voor het werken aan e-voertuigen vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke instructies, het gebruik van goede beschermingsmiddelen en de juiste gereedschappen. Hierbij wordt er in het Aanwijsbeleid onderscheid gemaakt tussen de volgende personen:

 

  • EV-Voldoende Onderricht Persoon (EV-VOP)
  • EV-Vakbekwaam persoon (EV-VP)
  • EV-Werkverantwoordelijke (EV-WV)

 

Vastleggen en ondertekenen

Door het aanwijsformulier te ondertekenen verklaart een persoon dat hij/zij de opdracht aanvaardt om zorg te dragen voor een veilig verloop van de elektrische werkzaamheden met de bijbehorende bevoegdheden. Het document moet minimaal de volgende informatie bevatten:

 

  • de naam van de persoon;
  • de ingangsdatum en eventuele einddatum van de aanwijzing;
  • de toegewezen rol (EV-VOP, EV-VP of EV-WV);
  • voor welke e-voertuigen of delen van e-voertuigen de bevoegdheid geldt;
  • plaats en datum van de aanwijzing;
  • naam en functie van de persoon die aanwijst;
  • handtekening van de aanwijzende en aangewezen persoon.

Bereid je voor op de toekomst van de automotive werkplaats en zorg dat jouw medewerkers de juiste kennis, vaardigheden en bevoegdheden hebben om veilig te werken aan elektrische voertuigen. Met een goed Aanwijsbeleid bescherm je niet alleen je medewerkers, maar ook de reputatie en het succes van jouw bedrijf in deze snel veranderende industrie. 

 

Ben je nog niet EV-gecertificeerd? Schrijf je dan direct in voor de workshop Veilig werken aan e-voertuigen compleet (VOP+VP NEN-9140) en behaal binnen twee dagen je certificaat!


Deel deze pagina met je netwerk!