Opel Vectra benzine 2009

 

Een ingeruilde Opel Vectra staat in de werkplaats omdat het motorstoringslampje brandt. Bij de diagnose blijkt de oorzaak niet zo eenvoudig te vinden als in eerste instantie verondersteld.

 

Bij het starten van de auto slaat deze wel aan, maar het toerental zakt na de start echter in en herpakt zich daarna weer. Bij het uitlezen van de motorregeleenheid blijkt foutcode P011 - ‘Inlaatnokkenasregeling buiten instelbereik’ opgeslagen te zijn. Vanwege vreemde geluiden die de nokkenastandwielen maken, worden deze vervangen en op dezelfde manier gemonteerd als de oude.

geen reparatiehistorie

 

Tevens wordt de spie van de krukaspoelie vervangen, omdat deze gebroken is. Tijdens deze reparatie wordt ontdekt dat ook de sleepring van de nokkenas los zit, en wordt er besloten een gebruikte nokkenas te monteren. Ondanks de geleverde inspanningen en de vervangen onderdelen blijft het waarschuwingslampje van de Vectra branden.

 

Omdat alles in orde lijkt, maar de volledige reparatiehistorie van de auto ontbreekt en het autobedrijf niet over alle technische informatie beschikt, besluit de monteur de hulp in te roepen van Automotive Techline.

 

De technisch specialist hoort het verhaal van de monteur aan en adviseert om de meetwaarden van de nokkenasverstelling te controleren. De monteur volgt het advies op en stuurt het resultaat van de meting terug naar de helpdesk. De technisch specialist merkt op dat bij aansturing de nokkenassen de verkeerde kant op worden gesteld.

auto met storing ingeruild

 

Op de vraag van de helpdesk of de tandwielen verkeerd gemonteerd zouden kunnen zijn, laat de monteur weten dat dit niet logisch zou zijn omdat hij de tandwielen precies op dezelfde manier gemonteerd heeft als dat ze in eerste instantie al zaten.

 

De monteur merkt hierbij wel op dat de auto met deze storing is ingeruild en dat het niet bekend is of er al eerder aan de auto en deze specifieke storing is gewerkt. Dit versterkt de verdenking van de technisch specialist dat er toch iets niet goed is gegaan tijdens een eerdere, niet door dit autobedrijf uitgevoerde, reparatie.

 

Aan de hand van technische tekeningen wordt geconcludeerd dat de tandwielen inderdaad andersom zitten. De monteur volgt de aanwijzing op en wisselt de tandwielen. De motor wordt gestart en draait weer als vanouds.

belang van een goede diagnose

 

Dit voorval benadrukt het belang van een grondige diagnose bij het oplossen van technische problemen in voertuigen. Zonder een volledig begrip van het probleem en de juiste technische informatie kan het vervangen van onderdelen leiden tot verspilling van tijd, geld en middelen. In dit geval ontbrak de volledige reparatiehistorie van de auto, wat de zoektocht naar de oorzaak bemoeilijkte.

 

Een goede diagnose stelt monteurs in staat om gericht en efficiënt te werken, waardoor problemen adequaat worden opgelost en onnodige kosten en reparaties worden vermeden. Het inschakelen van technische experts en het gebruik van relevante meetwaarden en technische informatie zijn cruciale stappen om een voertuig effectief te repareren en ervoor te zorgen dat het veilig en betrouwbaar blijft.


Deel deze pagina met je netwerk!