De eigenaar van de Seat Leon ST met 1.4-liter benzinemotor uit 2015 klaagt over een hoog brandstofverbruik en inhouden in combinatie met storingsmeldingen in het instrumentenpaneel. In de werkplaats worden diverse controles uitgevoerd en onderdelen vervangen, echter zijn de problemen daar niet mee opgelost.

 

Allereerst wordt met de diagnosetester de motorregeleenheid uitgelezen met onderstaande lijst met foutcodes als resultaat.

 

 • P0133: Zuurstof (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1 langzame reactie
 • P0291: Brandstofinspuitventiel Cilinder 11 (N301), signaal te zwak
 • P0301: Cilinder 1 heeft geen verbranding
 • P0302: Cilinder 2 heeft geen verbranding
 • P0303: Cilinder 3 heeft geen verbranding
 • P0304: Cilinder 3 heeft geen verbranding

Vervolgens wordt een viergasmeting uitgevoerd en blijkt het dat de HC-uitstoot aan de hoge kant is wat duidt op een te rijk mengsel wat op zijn beurt weer het hoge brandstofverbruik verklaart. Met de foutcodes en testinformatie worden in de werkplaats verschillende onderdelen vervangen en aanvullende controles uitgevoerd.  

 

 • Beide lambdasondes vervangen
 • Bougies en bobines vervangen
 • Nokkenastiming met scoop gecontroleerd
 • Nokkenas-verstelling gecontroleerd
 • Krukas sensor (origineel) vervangen
 • Klepstelen met camera bekeken, zijn vervuild maar niet dusdanig dat daardoor het mengsel zo rijk kan zijn.
 • HC onder klepdeksel gemeten,

Echter zijn de euvels niet opgelost en blijft de Seat inhouden en veel brandstof verbruiken. Omdat het probleem niet één, twee, drie opgelost lijkt te kunnen worden, roept het autobedrijf de hulp van Automotive Techline in. Om een goede diagnose te kunnen stellen, wil de technisch specialist een aantal basiszaken die voor problemen zouden kunnen zorgen uitsluiten.

 

VIERGASMETING

 

Allereerst wordt gecontroleerd of de injectoren niet lekken. Dit wordt gedaan door bij een stilstaande warme motor de brandstofdruk te controleren. Door de warmte van de motor zet de brandstof uit en loopt de brandstofdruk op. Als de brandstofdruk afneemt, is er sprake van lekkage in het systeem. De monteur voert de controle uit en stelt vast dat er geen lekkage in het brandstofsysteem aanwezig is. Ook zijn er geen tekenen dat er brandstof via  de zuigers in de motorolie terecht komt.

 

In de dialoog met de helpdesk geeft de monteur aan dat de fuel trim 0 (nul) is. Fuel trim is een correctiefactor om de basishoeveelheid ingespoten brandstof aan te passen op het moment dat dit nodig is. De elektronica houdt hierbij rekening met de slijtage en de vervuiling van motoronderdelen, sensoren en actuatoren. Omdat de fuel trim bij het waargenomen mengsel niet klopt, krijgt de monteur het advies om een viergasmeting met losgenomen lambdasonde stekker te doen en te controleren of de HC-waarde verandert. De monteur doet dit, maar er verandert niets. 

 

De helpdesk adviseert nu om te controleren of de fuel trim verandert als de stekker van de voorste lambdasonde losgenomen wordt. De monteur volgt het advies op, echter veranderen het mengsel en de fuel trim niet.

 

RIJK MENGSEL

 

Op advies van Automotive Techline wordt nog een aantal tests en (scope) metingen uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alle onderdelen functioneren zoals ze zouden moeten. Zo blijkt onder andere dat de weerstand van de injectoren in orde is en het scope-beeld en stroomafname van alle injectoren gelijk is. Ook blijken alle voedings- en massa-aansluitingen in orde te zijn. Uit de tests en metingen blijkt nogmaals dat écht alles in orde.  

 

Om het probleem verder te analyseren, worden de gemaakte scope-beelden naar de helpdesk gestuurd. Uit een van de momentopnames wordt opnieuw het enorm rijke mengsel zichtbaar. De lange termijn fuel trim blijft echter, ook als er met de auto wordt proefgereden en als de stekker van de lambdasonde losgemaakt wordt, op 0 (nul) staan. Ook een proef door de motor valse lucht te geven resulteert niet in een armer mengsel.

 

MOTORREGELEENHEID

 

Op de vraag van de helpdesk of de technische historie van de auto beschikbaar is komt een helaas negatief antwoord terug. De klant is een passant en het autobedrijf heeft geen historie van de Seat. Omdat alle relevante onderdelen, signalen, aansluitingen en bekabeling in orde is en er nog maar één reden van het probleem kan zijn, wordt uiteindelijk besloten om de motorregeleenheid te vervangen.

 

De nieuwe regeleenheid wordt gemonteerd en wonder boven wonder zijn de problemen opgelost. Tegelijkertijd vallen er een aantal zaken op zijn plek. De auto was met de oude ECU namelijk sneller dan met de nieuwe. Foutcode P0291 is nu ook te verklaren: met de oude computer trok de motor door tot 6.800 toeren per minuut, met de nieuwe eenheid slechts tot 6.400 toeren per minuut.

 

Alle hierboven genoemde en onnodig vervangen onderdelen, behalve de regeleenheid, worden teruggeplaatst en ook na een flinke proefrit blijkt alles perfect te gaan. De fuel trim werkt weer zoals zou moeten en ook de viergastest is in orde en de Seat rijdt weer als vanouds.


Deel deze pagina met je netwerk!